CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Câu hỏi:

Tôi có một vấn đề thắc mắc cần được giải đáp. Tôi và vợ muốn chia tài sản chung của vợ chồng để làm ăn nhưng không biết như thế có được không? Những thu nhập kiếm được dựa trên tài sản đã chia thì sẽ thuộc về ai? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Cảm ơn.

Trả lời:

Luật sư Nha Trang tư vấn cho bạn như sau:

– Điều 38 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định: vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, trừ các trường hợp sau:

  • Việc chia tài sản chung ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích gia đình; quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
  • Việc chia tài sản chung nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ: nuôi dưỡng, cấp dưỡng; bồi thường thiệt hại; nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản; nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật hôn nhân gia đình, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Vợ chồng bạn có quyền thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng nếu không rơi vào các trường hợp như đã nêu trên. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

– Về phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng bạn có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung vợ chồng (theo quy định tại Điều 40 Luật hôn nhân gia đình 2014).

Trân trọng.

* Để được tư vấn thêm hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ:

  • Điện thoại/Zalo/Viber: 0914 086 292
  • E-mail: LuatsuVuNhuHao@Gmail.com