CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Hỏi:

Chào luật sư!

Bố mẹ cháu sau khi cưới nhau đã có nhà riêng. Sau một thời gian, ông ngoại cháu có cho mẹ cháu một mảnh đất ở một huyện khác và giúp dựng một căn nhà.  Mẹ con cháu đã chuyển hộ khẩu sang bên nhà mới và mảnh đất đó hiện giờ đứng tên mẹ cháu. Bố cháu thì vẫn ở nhà cũ nhưng sau đó một thời gian bố có sang bên nhà mới ở cùng (hộ khẩu bố cháu vẫn ở nhà cũ). Hiện tại bố cháu ở một mình ở nhà cũ, còn mẹ con cháu ở nhà mới. Cháu muốn hỏi nếu bây giờ bố mẹ cháu ly hôn thì bố cháu có được phép đòi quyền lợi đối với căn nhà mới mà mẹ con cháu đang ở không?

Trả lời:

Chào bạn, câu hỏi của bạn liên quan đến việc phân chia tài sản khi ly hôn, đối với câu hỏi này bạn có thể tham khảo các nội dung sau đây:

Thứ nhất, về việc xác định tài sản chung hay riêng?

Căn cứ khoản 1 điều 43, của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:” Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”.

Do đó,  căn nhà mà mẹ bạn và bạn đang ở thuộc tài sản riêng của mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân.

Thứ hai, nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn

Khi bố mẹ bạn ly hôn, tài sản được phân chia theo nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng theo quy định tại điều 59 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014. Cụ thể:

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

  1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.
  2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao                   động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều          kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3.    Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo             giá  trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải                   thanh  toán cho bên kia phần chênh lệch.

4.  Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào         tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu     về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường  hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân   sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Như vậy,  theo khoản 4 tại điều 59 tôi đã nêu trên và các quy định liên quan nếu mẹ bạn không nhập tài sản là ngôi nhà mà ông ngoại cho mẹ bạn  vào khối tài sản chung thì khi bố mẹ bạn ly hôn ngôi nhà đó vẫn thuộc sở hữu của mẹ bạn. Bố bạn không được phép đòi quyền lợi đối ngôi nhà mà mẹ con bạn đang ở.

Trân trọng,

* Để được tư vấn thêm hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ:

  • Điện thoại/Zalo/Viber: 0914 086 292
  • E-mail: LuatsuVuNhuHao@Gmail.com