KẾT HÔN Ở NƯỚC NGOÀI, XIN LY HÔN Ở VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Câu hỏi:
Xin chào Luật sư Vũ Như Hảo, tôi có một thắc mắc nhờ Luật sư giải đáp như sau: Tôi lấy chồng là người Canada vào năm 2010 và chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại Canada vào thời gian đó. Hiện nay, tôi đã về Nha Trang sinh sống, chồng tôi vẫn ở Canada. Giữa chúng tôi hiện nay không còn tình cảm, nếu không thể cứu vãn được sẽ tiến hành ly hôn. Tôi muốn hỏi là tôi có thể thực hiện thủ tục xin ly hôn ở Việt Nam được không?

Trả lời:

Căn cứ trên quy định của pháp luật Hôn nhân gia đình và pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành, Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Nếu bạn muốn thực hiện thủ tục ly hôn tại Việt Nam thì trước hết, đăng ký kết hôn của bạn cần được công nhận tại Việt Nam. Tại Điều 36 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân gia đình có quy đinh như sau:

“Điều kiện, hình thức công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được công nhận tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài;
b) Vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.
Trong trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.
2. Công nhận việc kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn theo thủ tục quy định tại Điều 38 của Nghị định này.”

Cũng tại Nghị định này, tại Điều 37 có quy đinh về trình tự, thủ tục ghi vào sổ đăng ký kết hôn về việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài như sau: “1. Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện ghi vào Sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi vào sổ việc kết hôn), ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con). Trường hợp công dân Việt Nam không có đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Sở Tư pháp nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện.”

Vậy, bạn cần tới Sở Tư pháp nơi bạn đăng ký thường trú để đề nghị ghi vào Sổ đăng kí kết hôn việc kết hôn của các bạn. Khi đề nghị bạn có thể xuất trình bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn cho cán bộ hộ tịch của Sở Tư Pháp, cán bộ hộ tịch sẽ kiểm tra và ghi chú và sổ hộ tịch. Giám đốc Sở Tư pháp sẽ ký và cấp cho bạn giấy xác nhận về việc đã ghi chú.

Sau khi bạn đã hoàn tất thủ tục công nhận kêt hôn tại Việt Nan, bạn có thể nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để giải quyết việc ly hôn của bạn. Khi đó việc ly hôn của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

  • Để được tư vấn thêm hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Điện thoại / Zalo / Viber: 0914 086 292

E-mail: LuatsuVuNhuHao@gmail.com