THỎA THUẬN CHẾ ĐỘ TÀI SẢN VỢ CHỒNG VÔ HIỆU

Câu hỏi:
Kính chào Luật sư. Tôi và chồng cũ đã ly hôn từ năm 2014. Theo quyết định ly hôn, tôi được quyền nuôi con và chồng cũ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Cuối năm 2015, anh ấy đã kết hôn với người khác và chuyển toàn bộ tài sản cho người vợ mới. Đến đầu năm nay anh ấy đã không cấp dưỡng cho con nữa với lý do không còn tài sản để thực hiện cấp dưỡng. Tôi xin hỏi, việc thỏa thuận chuyển giao tài sản của chồng cũ và người vợ mới có hợp pháp không? Và tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho con mình? Cảm ơn Luật sư.
Trả lời:
Chào bạn. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:
Điều 50 Luật hôn nhân gia đình có quy định:

1. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị tòa án tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan;
b) Vi phạm một trong các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này;
c) Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.
2. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn khoản 1 Điều này”.
Và Thông tư liên tịch số 01/2016 ngày 06/01/2016 có hiệu lực từ ngày 01/3/2016 cũng quy định chi tiết:
Điều 6. Xác định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu
1. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần.
a) Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng.
b) Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị tuyên bố vô hiệu một phần thì các nội dung không bị vô hiệu vẫn được áp dụng; đối với phần nội dung bị vô hiệu thì các quy định tương ứng về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng.
2. Tòa án quyết định tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu khi thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật hôn nhân và gia đình và lưu ý một số trường hợp sau đây:
a) Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do vi phạm quyền được bảo đảm chỗ ở của vợ, chồng quy định tại Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 50 của Luật hôn nhân và gia đình là trường hợp thỏa thuận đó cho phép một bên được quyền định đoạt nhà ở là nơi ở duy nhất của vợ chồng dẫn đến vợ, chồng không có chỗ ở hoặc không bảo đảm chỗ ở tối thiểu về diện tích, điều kiện sinh hoạt, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về nhà ở.
b) Nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và các thành viên khác của gia đình quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 của Luật hôn nhân và gia đình là trường hợp thỏa thuận đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng quy định từ Điều 110 đến Điều 115 của Luật hôn nhân và gia đình hoặc để tước bỏ quyền thừa kế của những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của cha, mẹ, con và các thành viên khác của gia đình đã được Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật khác có liên quan quy định.
Căn cứ vào những quy định nêu trên thì thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng giữa người chồng cũ của bạn và vợ mới nhằm trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng đã xâm phạm đến quyền được cấp dưỡng của con. Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của con, bạn cần yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của chồng cũ và người vợ mới vô hiệu.
Chúng tôi tin tưởng rằng những tư vấn trên đây sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề. Nếu bạn cần được tư vấn cụ thể hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua những phương tiện dưới đây.
Trân trọng!

* Để được tư vấn thêm hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ:

  • Điện thoại/Zalo/Viber: 0914 086 292
  • E-mail: LuatsuVuNhuHao@Gmail.com