CÓ ĐƯỢC TỰ Ý TÁCH KHẨU KHÔNG CẦN SỰ ĐỒNG Ý TỪ PHÍA NHÀ CHỒNG CŨ KHÔNG?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi: Tôi và chồng cũ hiện đã ly hôn. Chúng tôi ly hôn tại Tòa án Nha Trang và đã có bản án Ly hôn. Tuy nhiên, trước đây tôi sống ở nhà chồng ở phường Phước Tiến nên tôi đã nhập khẩu về nhà chồng. Hiện nay tôi muốn tách khẩu riêng với nhà chồng cũ nhưng nhà chồng lại gây khó dễ với tôi. Vậy tôi có được tự ý tách khẩu khi không có sự đồng ý từ phía gia đình chồng cũ không thưa Luật sư? Nếu được tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Trả lời: Công ty Luật Vũ Như Hảo & Cộng sự tư vấn trường hợp của bạn như sau:

1. Có được tách khẩu khi nhà chồng cũ không đồng ý không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú năm 2020 quy định về việc tách hộ như sau:
Điều 25. Tách hộ
1. Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;
c) Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này.”
Điểm b khoản 1 điều này là điểm mới quan trọng của Luật Cư trú năm 2020 so với Luật Cư trú cũ trước đây (khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 Luật Cư trú năm 2007 quy định muốn tách hộ khẩu phải được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản).
Như vậy, theo quy định trên thì việc nhà chồng cũ của bạn đồng ý hay không đồng ý cho bạn được tách hộ không ảnh hưởng đến quyền được tách hộ của bạn.

2. Thủ tục cần chuẩn bị tách khẩu gồm những gì?
Theo khoản 2, khoản 3 Điều 25 Luật Cư trú năm 2020 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tách hộ được thực hiện cụ thể như sau:

Về giấy tờ bạn cần chuẩn bị theo quy định tại khoản 2 như sau:
“2. Hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.
Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.”

Thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 3 như sau:
“3. Thủ tục tách hộ được thực hiện như sau:
a) Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký cư trú;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Trên đây là giải đáp của chúng tôi gửi đến bạn. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc muốn sử dụng dịch vụ pháp lý của công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ qua những cách sau:
Điện thoại/ zalo: 0386 533 086
E-mail: VPLSHaovaCongsu4@gmail.com