Luật sư Vũ Như Hảo kết hợp với IFA đào tạo về Bất động sản tại Nha Trang

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2012, nhận lời mời của Viện quản trị và Tài chính (IFA) – Một tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín đang phát triển nhanh và ổn định tại Việt Nam – Luật sư Vũ Như Hảo (Trưởng văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự) đã giảng dạy hai chuyên đề cho khóa đào tạo về bất động sản tại thành phố Nha Trang.

Các bạn học viên đang chăm chú lắng nghe

Các học viên đang chú ý lắng nghe

  Hai chuyên đề mà Luật sư Vũ Như Hảo trình bày bao gồm:

–         Chuyên đề 1: “Thị trường Bất động sản”;

–         Chuyên đề 2: “Điều hành và quản lý sàn giao dịch Bất động sản”.

Đây là nội dung quan trọng trong tổng thể khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Các học viên đang “thư giãn”

Với chuyên đề “Thị trường Bất động sản”, học viên được Luật sư Vũ Như Hảo chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề:

1.Tổng quan về bất động sản;

2.Tổng quan về thị trường bất động sản;

3.Phân loại thị trường bất động sản;

4.Các yếu tố của thị trường bất động sản;

5.Giá trị và giá cả bất động sản;

6.Xu hướng của thị trường bất động sản;

7.Vai trò của nhà nước đối với thị trường bất động sản.

Chuyên đề “Điều hành và quản lý sàn giao dịch Bất động sản”, Luật sư Vũ Như Hảo chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề:

1.Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản;

2.Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản;

3.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

4.Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản;

5.Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

6.Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

7.Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch;

8.Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản;

9.Rủi ro trong tổ chức, quản lý sàn.

Đây là những kiến thức quan trọng để các học viên trở thành những chuyên viên môi giới bất động sản, định giá bất động sản và điều hành sàn giao dịch BĐS.

Law Training

 

Các tin liên quan: