TRONG VỤ ÁN LY HÔN NẾU THỎA THUẬN NUÔI CON CỦA CHA MẸ KHÁC VỚI NGUYỆN VỌNG CỦA CON THÌ SẼ GIẢI QUYẾT THẾ NÀO?

Thông thường, trong các vụ án ly hôn, giữa vợ và chồng cần phải thỏa thuận về quan hệ hôn nhân, vấn đề nuôi dưỡng con cái và quan hệ tài sản. Nếu giữa vợ và chồng trong vụ án có thể thỏa thuận được cả ba vấn đề nêu trên thì quá trình giải quyết vụ án ly hôn sẽ được diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, trong trường hợp con cái đã đủ tuổi quyết định muốn sống chung với ai nhưng có ý muốn khác với thỏa thuận của cha mẹ thì Tòa án sẽ giải quyết như thế nào? Nên tôn trọng ý kiến của con cái hay quyết định theo thỏa thuận của cha mẹ?
Hiện nay, vấn đề này vẫn chưa có một hướng dẫn cụ thể từ phía Tòa án do đó vẫn tồn tại những quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Quan điểm thứ nhất cho rằng việc ghi nhận ý kiến của con cái chỉ là một phần ý kiến để xem xét, Tòa án nên quyết định theo thỏa thuận của vợ chồng.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì: “Vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”.
Theo quy định trên, thứ tự ưu tiên trước hết trong việc giải quyết vụ án ly hôn là thỏa thuận giữa hai vợ chồng. Việc xem xét để quyết định ai là người trực tiếp nuôi con cũng sẽ căn cứ trên thỏa thuận này. Phần ý kiến của con từ đủ 7 tuổi trở lên là để Tòa án lắng nghe và xem xét trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được với nhau mà thôi. Vì vậy, quan điểm thứ nhất cho rằng nếu trong trường hợp giữa vợ và chồng đã có thỏa thuận rồi thì Tòa án sẽ quyết định giao con cho người bố hoặc mẹ theo như thỏa thuận đã đạt được giữa họ. Tòa án cần ra quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự.
Quan điểm thứ hai lại đặt con cái làm trung tâm, cho rằng cần tôn trọng ý kiến của con cái trước hết trong vụ án.
Những người theo quan điểm này nhận định khi đã quy định về ý kiến của con cái trong vụ án ly hôn thì cần tôn trọng ý kiến của con cái. Không thể vì thỏa thuận của cha mẹ mà ép con cái phải sống với người mà chúng không muốn
Điều 55 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định như sau: “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn”.
Từ quy định này có thể hiểu, vợ chồng có quyền thỏa thuận việc thỏa thuận về việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con nhưng thỏa thuận này phải trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của con. Trong vụ án, nếu ý kiến của con không được tôn trọng thì điều đó đồng nghĩa với việc quyền lợi chính đáng của con cái không được đảm bảo. Vì vậy, Tòa án không thể công nhận sự thỏa thuận này của vợ chồng mà cần tôn trọng ý kiến của con cái muốn ở với ai.
Quan điểm thứ ba lại cho rằng, việc giải quyết vụ án trong trường hợp này cần xem xét kĩ càng, cân nhắc trên mọi khía cạnh chứ không nên cứng nhắc theo một hướng.
Cụ thể là tùy từng trường hợp Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận thỏa thuận này của cha mẹ. Quyết định của Tòa án cần xem xét tới việc thỏa thuận của cha mẹ có đảm bảo quyền lợi về mọi mặt cho con theo quy định tại Điều 81 Luật HNGĐ hay không. Ý kiến của con cũng là một trong các chứng cứ để đánh giá, cần làm rõ lý do tại sao đứa trẻ không đồng ý với thỏa thuận của bố mẹ, nếu giao con có đảm bảo quyền lợi đứa trẻ hay không. Nếu đánh giá thỏa thuận của cha mẹ không đảm bảo cho con thì không chấp nhận và đưa vụ án ra xét xử. Còn nếu đảm bảo thì Tòa án nên công nhận thỏa thuận đó của cha mẹ.
Như vậy, hiện nay vướng mắc này chưa có hướng giải quyết cụ thể. Vì vậy, những người tiến hành tố tụng cần đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho trường hợp này để đảm bảo quyền lợi cho các đương sự.

  • Để được tư vấn thêm hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Điện thoại / Zalo / Viber: 0914 086 292

E-mail: LuatsuVuNhuHao@gmail.com