Thông tư liên tịch hướng dẫn luật Hôn nhân gia đình 2014

Tòa án Nhân dân tối cao, VKS Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Thông tư liên tịch sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2016.

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số nội dung như: Căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật; Thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; Xử lý yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật… Nhưng nội dung đáng chú ý và được nhiều người quan tâm vì là vấn đề nảy sinh nhiều trong thực tế, đó là thủ tục xem xét thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu; Xác định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu và nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

Đối với vụ việc hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý trước ngày 01/3/2016 nhưng kể từ ngày 01/3/2016 mới xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP để giải quyết.

Toàn văn Thông tư liên tịch xem TẠI ĐÂY.